De Phillip Bloemendal Prijs stimuleert jong journalistiek presentatietalent in de media.

Aanmelden

Op donderdag 8 december 2022 werd de Philip Bloemendal Prijs voor de elfde keer bij Beeld & Geluid uitgereikt aan jong journalistiek presentatietalent uit de media. In december 2024 zal de volgende editie plaatsvinden. Gegevens over aanmelding en voorwaarden worden tijdig gepubliceerd.

Voorwaarden voor deelname

  • Kandidaten dienen maximaal 30 jaar te zijn op 31 december van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.
  • Indien een kandidaat door derden wordt voorgedragen zal van hem of haar toestemming voor de kandidaatstelling verkregen moeten worden.
  • Een kandidaat die zichzelf aanmeldt dient dit af te stemmen met zijn/haar werkgever/opdrachtgever.
  • Een kandidaat kan maximaal aan twee opeenvolgende edities van de prijs meedoen.
  • Het volledige reglement is hier te lezen: De Prijs > Reglement

Voeg een video toe van jouw presentatie of de presentatie van de kandidaat ter ondersteuning van de aanmelding. Deze video heeft bij voorkeur een totale lengte van minimaal 3 minuten en maximaal 10 minuten. Een compilatie is toegestaan. Het ingezonden fragment/programma dient niet ouder te zijn dan 10 maanden voorafgaand aan de datum van inzending. Aanmeldingen zonder video of link naar Vimeo of YouTube worden niet in behandeling genomen.


Aanmelden