De Phillip Bloemendal Prijs stimuleert jong journalistiek presentatietalent in de media.

Aanmelden

Op donderdag 8 december 2022 wordt de Philip Bloemendal Prijs voor de elfde keer bij Beeld & Geluid uitgereikt aan jong journalistiek presentatietalent uit de media. Van 20 juli tot en met 3 oktober 2022 kan talent zich opgeven of worden voorgedragen. De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van 3.500 euro, te besteden aan een opleiding om zich verder te professionaliseren in het vakgebied.

Voorwaarden voor deelname

  • Kandidaten dienen maximaal 30 jaar te zijn op 31 december van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.
  • Indien een kandidaat door derden wordt voorgedragen zal van hem of haar toestemming voor de kandidaatstelling verkregen moeten worden.
  • Een kandidaat die zichzelf aanmeldt dient dit af te stemmen met zijn/haar werkgever/opdrachtgever.
  • Een kandidaat kan maximaal aan twee opeenvolgende edities van de prijs meedoen.
  • Het volledige reglement is hier te lezen: De Prijs > Reglement

Voeg een video toe van jouw presentatie of de presentatie van de kandidaat ter ondersteuning van de aanmelding. Deze video heeft bij voorkeur een totale lengte van minimaal 3 minuten en maximaal 10 minuten. Een compilatie is toegestaan. Het ingezonden fragment/programma dient niet ouder te zijn dan 10 maanden voorafgaand aan de datum van inzending. Aanmeldingen zonder video of link naar Vimeo of YouTube worden niet in behandeling genomen.


Aanmelden