De Phillip Bloemendal Prijs stimuleert jong journalistiek presentatietalent in de media.
Philip Bloemendal in Monitor (NTS 1966. Bron: fotoarchief Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)

Philip Bloemendal

Reacties in de pers na het overlijden van ‘de Stem van Nederland’:

Philip Bloemendal heeft veertig jaar lang het gezicht bepaald van het Polygoon bioscoopjournaal. Hij werkte er als redacteur, hoofdredacteur en directeur en hij was al die tijd de sonore stem wiens woorden voor het publiek de onwankelbare waarheid vertegenwoordigde. Bloemendal begon zijn carrière kort na de oorlog als nieuwslezer bij het toenmalige Radio Herrijzend Nederland en stapte in 1946 over naar het bioscoopjournaal van de firma Polygoon. Als maker van reportages over grote evenementen, koninklijke hoogtijdagen, beurzen, sportwedstrijden en politieke gebeurtenissen, begeleidde zijn stem de wederopbouw van Nederland. (NRC)

Hij had misschien wel de bekendste stem van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Hij was hèt visitekaartje voor Polygoon, mister Polygoon. Een jongere generatie kent hem als de man van de Amsterdamse metro. Het commentaar van Bloemendal blonk uit door positivisme. Meer dan een miljoen Nederlanders in ruim 400 bioscopen luisterden elke week naar de stem die het commentaar van Neêrlands Nieuws van Polygoon verzorgde. Zijn commentaar kende geen lange zinnen, overdaad aan bijvoeglijke naamwoorden, overbodige mededelingen en vreemde uitdrukkingen. Sensatie, propaganda, kwetsen en ontoegankelijkheid waren uit den boze: Bloemendal was voor iedereen. (de Volkskrant)

De stem zwijgt, de spreker is niet meer. Wat doen we nu met het bericht? Niemand kan dat presenteren op de manier zoals hij dat deed. Niemand gaat zo nauwkeurig om met de Nederlandse spreektaal zoals hij dat deed. Niemand houdt zo’n rekening met de luisteraar zoals hij dat deed. Want de stem van het vroegere Polygoonjournaal was het ijkpunt voor de uitspraak van het Nederlands. Niet dat we allemaal zo moesten gaan spreken, maar het was wèl voor iedereen te verstaan en in één keer te begrijpen. De boodschap kwam over. (Broadcast)

Een stem die in 50 jaar niet veranderde. Waarom wist hij zelf niet, maar zijn stem werd vaak vergeleken met materiaal uit de ijzersfeer: metaal, blik, brons. (het Parool)

Toen hem ooit werd gevraagd waarom hij de opvallende stemverheffing gebruikt antwoordde Bloemendal dat deze noodzakelijk was. Op een avond in 1946 luisterde hij in een bioscoop naar zijn eerste Polygoonjournaal. Zijn stem kwam niet goed over in de zaal en vanaf die dag liet hij zijn stem steviger klinken. De beelden van de bioscoopjournaals, vele duizenden uren, geven een mooi tijdsbeeld van het lage land en zijn ontwikkeling. De banden, die tegenwoordig als cultuurschatten worden beschouwd, zijn in beheer bij de Stichting Beeld en Geluid in Hilversum. (Gooi & Eemlander)

Bloemendals stem is aan de universiteit van Eindhoven begin jaren negentig ook voorwerp van onderzoek geweest ten behoeve van de ontwikkeling van computerspraak. Een van de conclusies van het onderzoek was dat de zuiverheid van zijn stem ongekend hoog was. In verband daarmee werd hem ook gevraagd of hij iets bijzonders deed om zijn stem in conditie te houden. ‘Nee’ zei hij, ‘ik doe er niets voor, of nou ja, ik neem wel eens een wybertje. (BN/De Stem)

Geluidsfragmenten


Radio Marimba - VARA 1960


Radio Weekjournaal - VARA 1980


Radio interview - KRO 1982


Levensloop

1918 geboren op 25 juni in den Haag.

1946 in dienst bij Polygoon in Haarlem als redacteur-commentator bij het bioscoopjournaal.

1952 hoofdredacteur van de Polygoon bioscoopjournaals. In 1959 verhuist Polygoon van Haarlem naar Hilversum waar het bedrijf geïntegreerd wordt met Cinecentrum.

1981 directeur, taken van hoofdredacteur en commentator blijven bestaan.

1986 vertrek bij Polygoon, beëindiging van het Polygoon bioscoopjournaal.

1999 overleden op 22 februari in Amersfoort.

Bloemendal was verantwoordelijk voor het redactionele- productionele- en personeelsbeleid van Polygoon. Eindverantwoordelijk voor de montage in beeld en geluid van de bioscoopjournaals. Hij schreef de commentaarteksten en sprak deze uit.

Overige ervaring:

Documentaires: redacteur/samensteller/commentator van tal van films in de jaren 1950–1980, o.a. over reizen van leden van het Koninklijk Huis, Olympische Spelen in Mexico en grote evenementen in Nederland.

Televisie: presentatie in de seizoenen 1966, 1967 en 1968 van het zondagmiddagprogramma Monitor; presentatie van het filmprogramma Première (1966/1967). Spreken van commentaren voor tal van televisiedocumentaires en reclamespots.

Radio: nieuwslezer Radio Herrijzend Nederland (1945/1946) en bij de Wereldomroep. Spreker/commentator van tal van radioprogramma’s voor diverse omroepverenigingen. Spreker van radiocommercials.

Overige: Presentator/commentator bij AV-producties, bedrijfsfilms en voor de Amsterdamse metro.

Overzicht complete oeuvre op wiki.beeldengeluid.nl

Nevenactiviteiten: o.a. bestuurslid Nederlandse Beroepsvereniging van Filmers NBF (1967-1976), Redacteur NBF-Bulletin (1969-1974), Lid Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur Nierstichting Nederland (1972-1980), Voorzitter Jury Amateur Smalfilmdagen (1972-1982).

Onderscheidingen: Officier in de Orde van Oranje Nassau, Officier in de Kroonorde van België, Lid van verdienste NBF, Erelid Nierstichting Nederland. Vermelding: in het Guiness Book of Records sedert 1982 als ‘Langst werkende commentator bij filmjournaals’.

Lees de biografie van Philip Bloemendal in de Beeld en Geluid Wiki

Beeldfragment