De Phillip Bloemendal Prijs stimuleert jong journalistiek presentatietalent in de media.
Origineel logo Stichting Philip Bloemendal Fonds

De Stichting

De Stichting Philip Bloemendal Fonds is opgericht in november 2001 met het doel het doorgeven van kwaliteitsbesef over effectief taalgebruik en communicatie in de media aan nieuwe generaties presentatoren.

Daarbij is speciaal van belang:

 • het effectief overdragen van teksten in de Nederlandse taal, met name van nieuwsberichten, actualiteiten en achtergrondnieuws.

 • het bevorderen van zorgvuldig en doelmatig gebruik van de Nederlandse taal.

De Stichting wil haar doel onder meer verwezenlijken door:

 • het instellen van een prijs gekoppeld aan de naam van Philip Bloemendal.
 • het uitreiken van deze prijs aan een jonge commentator/presentator die blijk geeft over talent voor taaloverdracht te beschikken.

Secretariaat

Philip Bloemendal Fonds
p/a Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Postbus 1060
1200 BB Hilversum

Het RSIN/Fiscaal nummer: 8103.95.691

Balans en staat van baten en lasten:

Verantwoording:

Telefoon: 035 - 6775555
E-mail: jleijssen@beeldengeluid.nl

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Philip Bloemendal Fonds werkt op vrijwillige basis en wordt niet financieel beloond. Per januari 2018:

 • Mieke Bloemendal-Olman (initiatiefneemster/wrnd. penningmeester)
 • Sonja de Leeuw, voorzitter (hoogleraar Film en Televisie, Universiteit Utrecht)
 • Jennemiek Leijssen, secretaris (corporate communicatemanager Beeld en Geluid)
 • Rik Rensen (communicatiestrateeg en journalist)
 • Frits (Ritmeester) Spits (radio- en televisiemaker)
 • Taco Rijssemus (CEO IDTV)

Comité van Aanbeveling

 • Sacha de Boer (fotograaf, journalist)
 • Pieter Broertjes (Burgemeester Hilversum)
 • Henk van Gelder (journalist, voormalig juryvoorzitter Philip Bloemendal Fonds)
 • Guus Hiddink (voetbalcoach)
 • Jan Mulder (columnist)
 • Professor Mr. Pieter van Vollenhoven