De Phillip Bloemendal Prijs stimuleert jong journalistiek presentatietalent in de media.
Mieke_Bloemendal draagt de documenten over aan Jan Muller

Gevonden documenten Philip Bloemendal naar Beeld en Geluid

Onlangs ontdekte Mieke Bloemendal (weduwe van Philip Bloemendal) in een archiefdoos documenten die te maken hebben met een groot en bijzonder project waaraan Philip Bloemendal gedurende een aantal jaren zijn medewerking verleende. Deze bijzondere documenten droeg Mieke Bloemendal onlangs over aan Jan Müller (algemeen directeur Beeld en Geluid).

Het betreft wetenschappelijk onderzoek uit eind jaren ‘80/begin ‘90 van de vorige eeuw van zowel de Universiteit van Amsterdam als van de Stichting Spraaktechnologie in Utrecht. De uitkomsten vormden o.a. de basis voor de ontwikkeling van de computerstem door Philips Eindhoven. Ook een dossier over de Olympische Spelen uit 1986 maakt deel uit van de gevonden documenten.

In 2008 droeg Mieke Bloemendal al het papieren privé-archief van Philip Bloemendal over zijn Polygoonjaren over aan Beeld en Geluid. Het complete Polygoon beeldarchief is al veel langer in het bezit van Beeld en Geluid.