De Phillip Bloemendal Prijs stimuleert jong journalistiek presentatietalent in de media.
Philip Bloemendal Prijs

Stageplaats Philip Bloemendal Prijs

Op donderdag 13 december 2018 wordt voor de negende keer de Philip Bloemendal Prijs uitgereikt. De Philip Bloemendal Prijs is de tweejaarlijkse prestigieuze stimuleringsprijs voor jonge talentvolle presentatoren van nieuws en actualiteitenprogramma’s.

De Stichting Philip Bloemendal Fonds, opgericht in november 2001, heeft zich met deze tweejaarlijkse stimuleringsprijs ten doel gesteld het doorgeven van kwaliteitsbesef aan nieuwe generaties journalistieke presentatoren. Effectief en zorgvuldig taalgebruik is hierbij een belangrijk criterium. Dit ter nagedachtenis aan Philip Bloemendal, de in 1999 overleden legendarische commentator van het Polygoon bioscoopjournaal die veertig jaar het gezicht ervan bepaalde. Het Fonds is als onafhankelijke stichting ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Doelstellingen van de prijs

Primair

De PBP dient als springplank voor de carrière van jonge talentvolle presentatoren. Met de geldprijs (een opleidingsbudget van € 3.500) kan de winnaar zich verder ontwikkelen op zijn/haar vakgebied.

De grootste waarde van de prijs voor de kandidaat is dat deze bekendheid genereert en zo als springplank fungeert voor de carrière van jonge talentvolle presentatoren.

Secundair

Het stimuleren van effectief en zorgvuldig taalgebruik (gesproken taal) in radio-, tv-programma’s en online.

Opdracht stagiair

De stagiair gaat zich vooral bezig houden met de optimalisatie van social media. Doel is om via social media (Facebook/Instagram/Twitter) ook de jongerendoelgroep te bereiken en zodoende meer aandacht en dientengevolge meer aanmeldingen voor de prijs te genereren.

De stagiair ontwikkelt ten behoeve van de optimalisatie van de inzet van social media een strategisch plan (een social media route), onder meer gebaseerd op kennis van hoe social media het best ingezet kunnen worden, en op onderzoek onder de doelgroepen voor wat betreft de vraag hoe deze optimaal bereikt kunnen worden.

NB Er is al een communicatieplan dat is opgesteld door een bestuurslid van het Fonds namens Beeld en Geluid; daarin zijn ook de belangrijkste data en activiteiten opgenomen op weg naar de prijsuitreiking.

De stagiair zal uiteraard bij die activiteiten betrokken worden en daarin zelf ook actief kunnen zijn, bv met het maken van een compilatiefilmpje van eerdere winnaars. De stagiair kan ook het twitteraccount en het Facebookaccount van de PBP bv gebruiken om regelmatig een tweet te versturen om de vooraankondiging, persberichten en aanmelding onder de aandacht te brengen. Ook de Facebook-accounts van de organisatoren en juryleden zullen gebruikt worden voor berichten omtrent de aanmeldingsprocedure alsmede de inzet van sociale media netwerken (Twitter en Facebook) door jury- en bestuursleden t.b.v. de vooraankondiging, tussentijds nieuws en uitreiking.

Een afgeleide opdracht is suggesties te doen voor de wijze waarop de erfenis van Philip Bloemendal onder de aandacht van jongeren kan worden gebracht.

Bovendien kan de stagiair, mede afhankelijk van zijn/haar belangstelling, als onderdeel van de stage een stageonderzoek doen (in overleg te formuleren).

De stagiair zal worden geplaatst bij de Reputatiegroep (Utrecht), www.reputatiegroep.nl en worden begeleid door Rein Croll van de Reputatiegroep.

De communicatie over de prijs richt zich op

Primair

 • Jonge presentatoren (max 30 jaar op 31-12-2018) van nieuws of actualiteitenprogramma’s op radio, tv of op internet.
 • Werkgevers van jong presentatietalent: directies en/of eindredacteuren van de landelijke publieke omroepen en commerciële zenders, lokale en regionale omroepen, internet.

Secundair

 • Pers
 • Webredacties omroepen en initiatiefnemers
 • Relaties initiatiefnemers (oud-bestuursleden, oud-juryleden, oud-winnaars, Comité van Aanbeveling etc.)

Communicatiemiddelen

 • Persberichten

Deze betreffen datum uitreiking, aanmeldingen, de bekendmaking van de jury, etc. Alle persberichten worden breed verstuurd naar het ANP, landelijke, regionale en lokale media alsmede de RTV- en vakbladen. De berichten wordt ook verspreid via de nieuwsbrieven van Beeld en Geluid en social media. Twitter: @bloemendalprijs.

 • Website

Op de site www.bloemendal.info worden alle updates en nieuwsberichten bijgehouden.

 • Filmpjes van diverse aard (oproep, genomineerden, oud winnaars.
 • Social media (Twitter/Instagram/Facebook etc.)

Vaststelling prijs

Genomineerden en winnaar worden aangewezen door een onafhankelijke jury. Criteria zijn beschreven in het reglement.

Aanvullend zijn de volgende criteria en aandachtspunten vastgesteld:

 • De prijs betreft programma’s op het gebied van nieuws, actualiteiten en achtergrondinformatie uitgezonden op radio, televisie en online.
 • De persoonlijkheid van de presentator komt tot uiting in het programma zonder dat deze op de voorgrond treedt, de persoon blijft ondergeschikt aan het verhaal.
 • De presentator weet zijn of haar verhaal boeiend over te brengen, grijpt de kijker/luisteraar.
 • Een jurylid kan geen stem uitbrengen op een kandidaat van een programma dat ook behoort tot de werkgever van het jurylid.
 • De kandidaat moet zich aanmelden in overleg met zijn of haar werkgever. Dit wordt als aandachtspunt opgenomen in het aanmeldingsformulier.]
 • In de aanmeldingsprocedure wordt een remindermoment opgenomen t.b.v. het aanmelden van de programma’s voor een bepaalde datum.

Contact: Rik Rensen: r.rensen@reputatiegroep.nl